trọng tài có thể quyết định để trận đấu tiếp tục thêm hai phút sau khi đồng hồ kết thúc hiệp đấu. Hiệp Phụ Khi trận đấu của bạn hòa khi hết thời gian chính thức

Scroll to Top