nhưng đừng chấp nhận kết thúc trận đấu ngay khi đồng hồ hiệp đấu đếm hết phút. Có thể trọng tài sẽ thêm vào đó thời gian bù giờ

Scroll to Top