người thắng cuộc sẽ được xác định thông qua loạt đá luân lưu từ chấm phạt đền. Giai đoạn này không hạn chế thời gian

Scroll to Top